9 września 2015 Badania słuchu z Fundacji Geers

W dniu 9 września w siedzibie DiabetykówŚredzkich zostały przeprowadzone przesiewowebadania słuchu wykonane przez specjalistkiz Fundacji Geers. Uczestniczyło w nich ponad40 osób. Osoby u których stwierdzono niedosłuchlub znaczne pogorszenie słuchu uzyskały...
Skip to content