Historia Stowarzyszenia

Inicjatywę powołania tej organizacji podjął w roku 1998 dr Andrzej Paciorkowski, lekarz diabetolog mieszkający i praktykujący w Środzie Wielkopolskiej. Dobrze znał i rozumiał problemy chorych na cukrzycę nie tylko medyczne ale także psychologiczne i bytowe. Podjął więc skuteczne działania i namówił swoich pacjentów aby zrzeszyli się w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków i utworzyli Powiatowe Koło w Środzie Wielkopolskiej. Członkowie Koła czynnie zachęcali innych diabetyków do wstąpienia do tej organizacji, przez to koło sukcesywnie zwiększało liczebność członków.

Misją organizacji są kompleksowe działania na rzecz diabetyków obejmujące przedsięwzięcia edukacyjne, warsztaty psychologiczne, dietetyczne oraz usprawniające (pływanie, nordic walking). Ponadto szeroko pojęta integracja oraz organizowanie wczasów i imprez piknikowo-turystycznych, po to  aby cukrzycy nie pozostawali osamotnieni ze swoją chorobą. Wszystkie te działania prowadzą do ustabilizowania cukrzycy, poprawy jakości życia diabetyków i zapobieganiu groźnych powikłań.

Skip to content