Zarząd Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich informuje, że w dniu 19-05-2022r. godzinie 1700 w Sali  Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich

            w   Środzie Wlkp

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania 

           oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

3.        Wybór Przewodniczącego i Sekretarza .

4.        Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zebrania.

5.        Przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności

            w 2021 roku – podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania.  

6.        Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 rok

            –  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

7.         Przyjęcie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

            – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

8.         Przyjęcie  planów działania i planu finansowego Stowarzyszenia

             na 2022rok.

             – podjęcie uchwały w sprawie planu działania oraz planu finansowego  na 2022r.

9.       Wolne głosy i wnioski.                                                                                       

10.      Zamknięcie Walnego Zebrania Członków . 

Skip to content