– Działania w 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich w roku 2019
Zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich w Środzie Wlkp. prowadził w roku 2019 działalność w zakresie:
Edukacji prozdrowotnej
Zajęcia edukacyjne Szkoły Cukrzycy i Średzkiej Szkoły Zdrowia odbywały się wg przyjętego planu w miesiącach styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju dla edycji 2018/2019 oraz październiku, listopadzie i grudniu dla edycji 2019/2020.
Łącznie zorganizowano i przeprowadzono 8 spotkań edukacyjnych ramach Szkoły Cukrzycy i 6 w ramach Średzkiej Szkoły Zdrowia. W zajęciach uczestniczyło zwykle od 80 do 120 osób.
Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Środzie Wlkp. prezes A. Lewandowski wygłosił pogadankę na temat cukrzycy i jej zapobieganiu, którą wysłuchało ok 250 uczniów.
Badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania cukrzycy
Badania realizowano na prośbę władz samorządowych lub organizacji społecznych z okazji imprez miejskich, powiatowych oraz lokalnych. Badaniom zwykle towarzyszył konkurs rysunkowy dla dzieci. Badania odbyły się w następujących terminach:
13 stycznia w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przebadano 160 osób, 40 dzieci wykonało rysunki.
2 maja z okazji Dnia Flagi przebadano 70 osób 20 dzieci wykonało rysunki.
25 maja z okazji obchodów Dnia Matki zorganizowanych przez Krajowe Forum Kobiet. Przebadano 120 osób.
6 czerwca z okazji Gali Piosenki Seniorów. Przebadano 118 osób, 20 osób wykonało rysunki.
5 lipca na pikniku zorganizowanym przez Fundację „Dwóch Serc” w Sulęcinku przebadano 30 osób.
25 sierpnia z okazji Dożynek Gminnych. Przebadano 171 osób, 50 dzieci wykonało rysunki.
1 września na Dożynkach Powiatowych w Kruczynie przebadano 90 osób, 69 dzieci wykonało rysunki.
14-15 wrzesień z okazji Dni Powiatu, przebadano łącznie 199 osób, 40 dzieci wykonało rysunki
22 wrzesień na festynie dla dzieci zorganizowany w Annopolu rzez browar „Gzub” i Stowarzyszenie „Pomagosie” przebadano 105 osób, 40 dzieci wykonało rysunki.
14 listopad z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. – przebadano 285 uczniów.
17 listopad na festynie Święto Dyni w Borowie, przebadano 70 osób
Razem 11 badań przesiewowych, przebadano 1418 osób, 279 dzieci wykonało rysunki konkursowe i otrzymało nagrody
Wypoczynku i imprez turystycznych
9 kwietnia wycieczka jednodniowa do Łodzi.
11 maja do 9 czerwca wczasy w Dźwirzynie w „Ośrodku Plaza Park”.
1 do 5 lipca wycieczka w rejon Kotliny Kłodzkiej.
20 do 26 października turnus sanatoryjny w Inowrocławiu
Integracji – spotkania, pikniki
22 czerwca piknik w Lutyni z zajęciami rehabilitacyjnymi.
12 lipca piknik historyczny w Winnej Górze – realizacja projektu zgłoszonego na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Uzyskał on nagrodę w wysokości 6 tys. zł.
14 listopad obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, msza św. intencyjna, spotkanie towarzyskie.
Innych imprez o charakterze integracyjnym
28 marca walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
12 czerwca udział w obchodach 20lecia Koła PSD w Nekli.
17 czerwca udział w obchodach 30lecia Klubu Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp.
5 lipca udział w uroczystym zakończeniu Akademii Aktywnego Seniora w Sulęcinku.
24 sierpnia udział w Paradzie Seniorów w Warszawie.
14 październik udział w obchodach Dnia Seniora organizowanych przez OPS w Środzie Wlkp.
16 październik udział w biciu rekordu jednoczesnego udzielania pomocy przedmedycznej.
13 listopad udział w obchodach 30lecia Koła PSD Jarocinie.
Wystąpień uroczystych ze sztandarem organizacji
3 maj Święto Konstytucji 3 Maja.
16 lipca Trzebisławki Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
15 sierpnia Wniebowzięcie NMP, Rocznica Cudu nad Wisła, Święto Wojska Polskiego.
1 września rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.
11 listopada Święto Niepodległości.
27 grudnia rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Ponadto
Członkowie Zarządu brali udział w szkoleniach dla organizacji pozarządowych organizowanych w Środzie Wlkp. i w Poznaniu.
Prezes A. Lewandowski pracował w Miejskiej Radzie Seniorów i do października 2019
w Komisji ds. Niepełnosprawności przy PCPR w Środzie Wlkp.
Środa Wlkp. 10 sierpień 2020 opracował
Andrzej Lewandowski

Skip to content