NASZE DZIAŁANIA

Edukacja.
Odpowiednia wiedza pozwala na wczesne rozpoznanie cukrzycy, jej ustabilizowanie i przeciwdziałanie
powikłaniom. Dlatego od 10 lat prowadzone są zajęcia edukacyjne znane jako „Średzka Szkoła Cukrzycy”.
Odbywają się one raz w miesiącu i obejmują 9 spotkań na których w sposób metodyczny i kompleksowy przedstawiana jest wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań, sposobów jej zapobiegania, zdrowego trybu życia itd. Wykłady prowadzą specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz kierownik Poradni Diabetologicznej w Środzie Wielkopolskiej dr Andrzej Paciorkowski.
Ponadto odbywają się wykłady i prezentacje dotyczące zdrowej żywności, ziół, glukometrów, sprzętu przydatnego dla diabetyków i inne.
To według specjalistów diabetologów najlepsza inicjatywa edukacyjna w Polsce. W I edycji (rok 2005)
w wykładach uczestniczyło średnio około 30 osób, a w roku 2011 średnio 150-180 osób. Wypracowano skuteczne mechanizmy gwarantujące odpowiednią frekwencję i przyswajanie wiedzy. Opracowano odpowiednie materiały merytoryczne kompleksowo traktujące wiedzę o cukrzycy, jej rozpoznawaniu, leczeniu i powikłaniach. Fakt, że Średzka Szkoła Cukrzycy stała się wzorem dla skutecznie realizowanej w roku 2010/2011 ( w ponad 100 miejscowościach) ogólnopolskiej szkoły cukrzycy sukces ten w pełni potwierdza.
Wsparcie dla Diabetyków.
Cukrzyca jako choroba przewlekła odbija się niekorzystnie na psychice chorych. Dlatego należy zapewnić im stosowne wsparcie. W roku 2010 zorganizowano warsztaty wsparcia psychologicznego, które prowadzili psycholodzy kliniczni dobrze znający problemy związane z cukrzycą. W roku 2011 jesienią warsztaty te będą wznowione. Istotnym czynnikiem dla stabilizacji cukrzycy jest odpowiednia dieta.
Jesienią bieżącego roku zorganizowany zostanie warsztat dietetyczny, który obejmować będzie wykłady i ćwiczenia związane z prawidłowym żywieniem w cukrzycy .
Umiarkowany wysiłek fizyczny jest bardzo pomocny w stabilizacji poziomu cukru i tym samym wyrównaniu cukrzycy. Dlatego diabetycy w kilkuosobowych grupach korzystają na przemian z pływalni w Środzie Wielkopolskiej. Inni czynnie uczestniczą w zajęciach nordic walking, gdzie pod okiem trenera – rehabilitanta zdobywają umiejętności chodzenia z kijkami, by potem już w mniej lub bardziej zorganizowanych grupach to kontynuować.
Integracja i wypoczynek.
Diabetycy nie powinni być osamotnieni w swojej chorobie. Dlatego organizowane są spotkania z okazji Świąt, Międzynarodowego Dnia Cukrzycy i msze intencyjne, pikniki i wycieczki połączone są ze zwiedzaniem ciekawych miejsc (muzea, zabytki itp.) oraz wspólnym posiłkiem, ogniskiem, konkursami itp.
Organizuje się też wyjazdy do teatru, palmiarni itp. Raz w roku organizowane są wczasy. Ostatnio są to 10 dniowe pobyty w Sianożętach nad morzem dla grupy ponad 50 osobowej.
Badania przesiewowe.
Z okazji różnych imprez masowych przeprowadza się badania przesiewowe. Na odpowiednio przygotowanym stanowisku wszystkim chętnym wykonuje się podstawowe badania diagnostyczne (pomiar glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, określenie wskaźnika otyłości i inne), prezentowane są plansze dotyczące cukrzycy, rozdawane materiały informacyjne, a personel medyczny udziela stosownych porad. Badania takie pozwalają wykryć przypadki początkowej lub zaawansowanej cukrzycy.
Badania takie przeprowadzono również w 2010 roku w Hermanowie podczas ogólnopolskiego maratonu rowerowego. Są one również prowadzone przez zaprzyjaźnioną z Kołem pielęgniarkę podczas dyżurów w biurze .
Warsztat wsparcia psychologicznego dla diabetyków.
To też według specjalistów pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Warsztaty takie organizowane są zwykle w szpitalach
i ośrodkach rehabilitacyjnych, lecz nigdy przedtem przez Koła PSD. Warsztat pozwolił uczestnikom zrozumieć chorobę
i jej mechanizmy psychologiczne, nauczył odpowiedniej dyscypliny w leczeniu, wskazał sposoby radzenia sobie ze stresem, oraz rolę rodziny i przyjaciół( ogólnie integracji) w polepszaniu kondycji psychicznej diabetyków. Warsztaty prowadziły specjaliści – psychologowie kliniczni na co dzień zatrudnieni na Oddziale Diabetologii, a więc znakomicie profesjonalnie przygotowani, co przyczyniło się do sukcesu tego warsztatu.
Warsztaty rehabilitacyjne i zajęcia sportowe.
Od 2009 roku prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne i sportowe dla diabetyków oraz osób zagrożonych otyłością
i chorobami metabolicznymi. Prowadzi je wykwalifikowany rehabilitant, który na co dzień jest Kierownikiem Ośrodka Usprawniania Leczniczego w Środzie Wielkopolskiej. Poprzez odpowiednio dobrany do kondycji uczestników ruch przyczynia się do stabilizacji poziomu cukru, co zapobiega powikłaniom cukrzycy. Uczestnicy korzystają chętnie z zajęć sportowych w terenie (nordic walking, ćwiczenia) oraz na basenie (pływanie, bicze wodne), swoją postawą przyczyniają się do propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Środy Wielkopolskiej i okolic.
Zajęcia integracyjne.
Należą do nich cyklicznie organizowane spotkania, na które członkowie koła czekają z niecierpliwością,a są to: Spotkania noworoczno – opłatkowe, Obchody Międzynarodowego Dnia Diabetyków z mszą świętą w intencji diabetyków i ich rodzin z udziałem pocztu sztandarowego, udział w corocznej pielgrzymce diabetyków z całej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie, całodniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w pobliskim terenie i wspólnym biesiadowaniem oraz zabawami i konkursami, wyjazdy do teatru, spotkania przy kawie w zaprzyjaźnionej restauracji w okresie zimowym, wczasy – 1 raz w roku wyjeżdżamy na dłuższy wypoczynek w góry lub
nad morze na 10 – 14 dni , o ile to możliwe wyjeżdżamy wówczas na wycieczkę zagraniczną co podnosi atrakcyjność wyjazdu.
Wszystkie te działania podejmowane przez Stowarzyszenie są dużym osiągnięciem. Cieszą się uznaniem nie tylko członków, również lokalnego społeczeństwa i władz, oraz organizacji, które uważają, że warto ich naśladować.

Skip to content