WAŻNE DLA DIABETYKÓW

Diabetycy znajdują się w grupie chorych o podwyższonym ryzyku zakażenia i zachorowania na koronawirusa. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich zadecydował o zamknięciu biura organizacji do końca miesiąca marca. Wpłaty na rzecz składek, opłaty za wczasy, rozlicznie PIT ów i inne sprawy należy odłożyć do czasu otwarcia biura. W porozumieniu z dr Andrzejem Paciorkowskim zajęcia Szkoły Cukrzycy i Średzkiej Szkoły Zdrowia w dniu 26 marca zostają odwołane. Nie odbędzie się także planowane w tym dniu  walne zebranie członków SDŚ. O nowych terminach zajęć edukacyjnych i walnego zebrania poinformujemy w stosownym czasie.

O tym jak powinni w obecnej sytuacji postępować diabetycy radzi diabetolog dr Andrzej Paciorkowski. 

Szanowni Pacjenci i słuchacze “Szkoły Cukrzycy”

Epidemia koronawirusa, która ogarnęła cały świat i także Polskę zmusza nas do podjęcia nadzwyczajnych działań, mających na celu ratowanie zdrowia i życia naszego i naszych rodzin.

Przez ostatnie 15 lat  co miesiąc  wraz z współorganizatorami zapraszałem Państwa  do uczestniczenia w naszych prozdrowotnych spotkaniach edukacyjnych w “Średzkiej Szkole Cukrzycy”  i “Średzkiej Szkole Zdrowia “. Przekazywaliśmy najnowszą wiedzę o życiu z cukrzycą oraz o leczeniu wielu innych chorób. Od początku hasłem przewodnim naszych spotkań jest stwierdzenie sformułowane przed ponad 100 laty przez prof. E.  Joslina “…chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”.

Dzisiaj mamy czas, w którym całą tą wiedzę musimy jak najlepiej wykorzystać. Jesteście Państwo z racji posiadanej choroby przewlekłej – cukrzycy, a dodatkowo w większości z racji starszego wieku narażeni na  ciężki przebieg infekcji wywołanej przez obecnego koronarowirusa.

Dlatego bardzo usilnie proszę, abyście Państwo szczególnie dokładnie stosowali się do wszystkich powszechnie dostępnych w prasie, radiu i telewizji zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jestem przekonany, że w przypadku osób chorych na cukrzycę a także osób starszych nie można ignorować żadnego z tych zaleceń.

Według mnie najważniejsze jest pozostanie w domu i ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich kontaktów towarzyskich w tym także kontaktów z najbliższą rodziną, nawet dziećmi i wnukami. Należy pamiętać, że osoby młode, a zwłaszcza małe dzieci mogą być przenosicielami wirusa nawet jeśli nie mają  żadnych objawów choroby, gdyż w tej grupie wiekowej przebieg zakażenia może być bezobjawowy.

Jeśli nie zamieszkują z nami wspólnie proponuję utrzymywać z nimi kontakt wyłącznie telefoniczny. 

Proszę ograniczyć wychodzenie z domu, a zwłaszcza unikać wszystkich zgromadzeń ludzi, dlatego też zawieszamy do odwołania spotkania w “Szkole Cukrzycy”.

O niezbędne zakupy, także spożywcze najlepiej poprosić rodzinę lub sąsiada. Zakupy te mogą być przekazane pod drzwi,  bez osobistego kontaktu.

Proszę odpoczywać, rozsądnie się odżywiać i szczególnie w tym okresie starać się utrzymywać prawidłowe poziomy glukozy we krwi. Trzeba częściej kontrolować cukry, ponieważ w okresie mniejszej aktywności fizycznej może być konieczne zwiększenia dawki leków doustnych lub insuliny. 

 Bardzo ważne, by bez koniecznej potrzeby nie chodzić do Przychodni Lekarskich, zarówno lekarza rodzinnego jak i poradni specjalistycznych. Przychodnie czy szpital to zawsze większe ryzyko spotkania osoby chorej i większe ryzyko zakażenia.

 Wszelkie wątpliwości należy próbować wyjaśnić najpierw przez telefon, nawet jeśli uzyskanie połączenia z przychodnią będzie wymagało cierpliwości.

Wszystkie te działania proszę wdrożyć już od zaraz, aby nie zaliczyć się do grona ofiar epidemii koronawirusa. Chcę abyśmy wszyscy mogli spotkać się na naszych kolejnych spotkaniach “Szkoły Cukrzycy” , już po ustąpieniu ryzyka zachorowania. Kiedy to będzie ?

Nie wiemy jak rozwinie się epidemia, ale obserwując wiele państw europejskich w tym zwłaszcza Włochy, musimy to zagrożenie traktować bardzo poważnie.

Na koniec prośba

Komunikat dla pacjentów Poradni Diabetologicznej w Środzie Wielkopolskiej      

  1. Dla Państwa bezpieczeństwa proszę do odwołania nie przychodzić do Poradni Diabetologicznej na ulicy Sportowej na kontrolne wizyty nawet jeśli mają Państwo wcześniej ustalone terminy.
  2. W terminie ustalonej wizyty (dzień, godzina) proszę o kontakt telefoniczny na numer 661-01-80-90. Podczas rozmowy telefonicznej uzgodnimy sposób dalszego postepowania
  3. Pacjenci, którzy mają uzgodniony termin pierwszej wizyty w Poradni Diabetologicznej powinni zgłosić się do Poradni, jednak nie wcześniej niż na 10 minut przed godziną wizyty i tylko z niezbędną liczbą osób towarzyszących.
  4. W związku z brakiem możliwości przewidywania dalszego przebiegu epidemii  koronawirusa do odwołania nie będzie prowadzona rejestracja na kolejne terminy wizyt kontrolnych, ani telefonicznie, ani osobiście. Do odwołania wszystkie wątpliwości proszę omawiać wyłącznie  telefonicznie (teleporada) w godzinach pracy  poradni tel. 661 01 80 90.
  • Prowadzona będzie rejestracja tylko nowo skierowanych pacjentów z cukrzycą,  jednak jedynie wtedy, gdy lekarz kierujący do Poradni Diabetologicznej będzie  uważał, że aktualnie występuje powód medyczny do pilnej konsultacji diabetologicznej.
Skip to content