Wakacje  minęły i znów nastał czas naszych spotkań.

Przypominamy, że spotykamy się w środy: pierwsza środa miesiąca – rano 9.00 do 11.00. Pozostałe środy po południu 16.00 do 18.00 w biurze na ul. Kilińskiego 33.

W dniu 10.09.2016 Stary Rynek inauguracja roku kulturalnego przy współudziale organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z naszego terenu.

W oknach wystawowych wokół Starego Rynku zostanie zaprezentowany dorobek działalności poszczególnych stowarzyszeń. My wystawiamy się w oknie sklepu rzeźnickiego p. Mroza. Od godz. 15.30 będą również prowadzone Badania Przesiewowe w celu wczesnego wykrycia cukrzycy. Zapraszamy do udziału!

 

Skip to content