W dniu 9 września w siedzibie Diabetyków
Średzkich zostały przeprowadzone przesiewowe
badania słuchu wykonane przez specjalistki
z Fundacji Geers. Uczestniczyło w nich ponad
40 osób. Osoby u których stwierdzono niedosłuch
lub znaczne pogorszenie słuchu uzyskały stosowne
informacje na temat badań szczegółowych oraz
dalszego postępowania w celu otrzymania aparatu
słuchowego który poprawi ich komfort życia.

Skip to content