pobyt w Termach, zwiedzanie zamku. W Licheniu zwiedzanie
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski,
Bazyliki, Golgoty i obiektów położonych na terenie
Sanktuarium.

Skip to content