Po wykładzie dr A. Paciorkowski złożył ustępującemu zarządowi podziękowania za dotychczasową pracę, podkreślając wielokierunkowość działań zarówno edukacyjnych jak i prozdrowotnych oraz turystyczno-rekreacyjnych. Następnie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich. Przedstawiono sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej, podjęto stosowne uchwały i udzielono absolutorium zarządowi. W głosowaniu zadecydowano, że skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kolejnej kadencji pozostanie taki sam jak w kadencji minionej.

Skip to content