Zajęcia relaksacyjno usprawniające połączone z marszem
nordic walking w ramach wycieczki do Biskupina i Gniezna.
Zajęcia prowadziła mgr Lilianna Waliszka

Skip to content