W dniu 23 marca 2023 roku jak zwykle w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne. W programie Szkoły Cukrzycy diabetolog dr Andrzej Paciorkowski omówił powikłania cukrzycy takie jak hipoglikemia, hiperglikemia i kwasica cukrzycowa. Następnie opowiedział na co powinien zważać diabetyk prowadzący samochód.

Po wykładzie odbyło się  walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Przedstawiono sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2022, udzielono absolutorium zarządowi i podjęto kilka uchwał. Podziękowano prezesowi Andrzejowi Lewandowskiemu za pracę w zarządzie przez 15 lat, ponieważ zrezygnował on z wyboru na następną kadencję wycofując się tym samym z pracy w zarządzie stowarzyszenia.

Skip to content