Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich za rok 2016 zorganizowano 23 marca 2017 roku w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. Przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe stowarzyszenia za rok 2016. Komisja Rewizyjna omówiła w swoim sprawozdaniu ocenę pracy Zarządu. Dokonano także przyjętych w drodze uchwał niewielkich lecz istotnych zmian w Statucie Stowarzyszenia. Na koniec zaprezentowano ramowy plan działalności na rok 2017

Skip to content