W Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano bicie rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej akcji uczestniczyła bardzo liczna grupa uczniów dzieci i młodzieży oraz przedstawiciele różnych organizacji. Diabetycy wspierali ją ofiarnie ćwicząc na fantomach.

Skip to content