W Pławcach w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artur Zys w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyły się zajęcia edukacyjne pod hasłem „Gdy o śmieciach wiesz już wszystko lepiej chronisz środowisko”. Wykład poświęcony ekologii i ochronie środowiska wygłosił dr inż. Andrzej Lewandowski. Kolejny wykład na temat gospodarki odpadami wraz z ciekawą prezentacją poprowadził mgr Bartosz Robakowski specjalista PUK Artur Zys w Pławcach. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili sortownię odpadów zapoznając się z organizacją pracy, urządzeniami technicznymi oraz z uzyskiwanymi efektami związanymi z recyklingiem. Na koniec uczestnicy spotkania rozwiązali pisemny test w którym odpowiedzieli na pytania dotyczące wiadomości przedstawionych wykładach. Wśród uczestników którzy go prawidłowo wypełnili rozlosowano nagrody książkowe.

Skip to content