Diabetycy Średzcy

Szkoła Cukrzycy i Średzka Szkoła Zdrowia.

16 grudnia 2021 roku w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. przy zachowaniu wszelkich zasad postępowania w czasie pandemii covid 19 odbyło się uroczyste zakończenie XV Edycji Szkoły Cukrzycy
i VI Edycji Średzkiej Szkoły Zdrowia. Przybyli zaproszeni goście, wśród nich starosta Ernest Iwańczuk, vice starosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka oraz przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego Krajowego Forum Kobiet Mirosława Katarzyna Kaźmierczak.
Z Warszawy przyjechała prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska. Po wykładzie lek. Andrzeja Paciorkowskiego na temat powikłań cukrzycy goście złożyli gratulacje  lek. A .Paciorkowskiemu i Zarządowi Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich podkreślając jak ważna jest działalność edukacyjna  i inne działania prozdrowotne dla miasta i powiatu. Po występie zespołu „Grupa Taneczna 30 +” z Ośrodka Kultury dokonano losowania nagród wśród najbardziej pilnych słuchaczy wykładów edukacyjnych. Główną nagrodę stanowił rower ufundowany przez starostwo powiatowe, pozostałe to produkty  korzystnie wzmacniające zdrowie.    

The gallery was not found!