Diabetycy Średzcy

28 MARCA

28 MARCA

Po wykładzie dr A. Paciorkowski złożył ustępującemu zarządowi podziękowania za dotychczasową pracę, podkreślając wielokierunkowość działań zarówno edukacyjnych jak i prozdrowotnych oraz turystyczno-rekreacyjnych. Następnie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia…

Continue reading