Diabetycy i inni zainteresowani tematyką prozdrowotną Zdrowia zgromadzili się w czwartek 25 kwietnia w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. by wysłuchać kolejnych wykładów w ramach Szkoły Cukrzycy i Średzkiej Szkoły Zdrowia.

Specjalista chirurgii ogólnej dr Katarzyna Sikora przedstawiła wykład pt „Leczenie chirurgiczne osób z cukrzycą” W ramach tej prelekcji omówiła także poważne powikłanie cukrzycy jakim jest tzw. zespół stopy cukrzycowej. 

Diabetolog dr Andrzej Paciorkowski omówił szczegółowo przewlekłe powikłania cukrzycy. To jest retinopatię, neuropatię oraz nefropatię Dr Paciorkowski wspomniał też o zawale serca oraz wylewie krwi do mózgu oraz udarach niedokrwiennych które częściej występują u osób z cukrzycą.

Skip to content