W dniu 2 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków. W porządku obrad znalazły się sprawozdania za 2020 rok oraz plany na 2021 rok.

Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie.

Skip to content